Faaliyet Alanlarımız

Hukuki konularda yazılı veya sözlü danışmanlık, her türlü sözleşme hazırlanması, mevcut sözleşmelerin uygulanmasının sağlanması, yeni çıkan kanunlar hakkında bilgilendirme, üçüncü kişilerle yapılan müzakere görüşmelerine katılma gibi sorun önleyici hukuk hizmetleri sunmak önceliğimizi oluşturmakla birlikte, dava takibi, ihtilaf çözümü ve arabuluculuk hizmetleri de vermekteyiz.

Hukuk ve ceza mahkemeleri, ulusal ve uluslararası tahkim ve arabulucuk kurum ve kuruluşları önünde dava takibi ve ihtilaf çözümü hizmetleri sunmakta, hakem veya arabulucu olarak görev de almaktayız.

İdari kurum ve kurullar nezdinde müvekkillerimizi temsil etmekte, gerektiğinde bu kurum ve kurul kararlarını idari yargı organları önüne götürme hizmeti de vermekteyiz.

İDARİ YARGI

 • İdare Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Kamu İhale Hukuku

ADLİ HUKUK

 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kamulaştırma Davaları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Şirketler & Ticaret Hukuku
 • Fikri Mülkiyet & Bilişim Hukuku
 • Aile Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Borçlar Hukuku & Tazminat

Misyonumuz

Hukuk büromuz avukatık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Hukuk, Dava, İcra ve Danışmanlık işleriyle ilgili olarak amacımız müvekkilin süreçler sonucunda elde edeceği kazanımları en azami oranlarda gerçekleştirmektir. Bu sebeple iş alırken müvekkilin süreçler öncesinde ve sonrasında elde edeceği kazanımlarla; yapacağı masraflar ile işin sonunda oluşabilecek riskler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Netice itibariyle sözleşmelerimiz yazılı olarak tanzim edilmekte; müvekkile güven telkin edilmektedir.