Ankara Avukat Elmas Özdemir

AVUKAT ELMAS ÖZDEMİR ÇELİK

Ankara ilinde faaliyet gösteren Avukatlık Büromuz Gizliliği Avukatlık Etiği çerçevesinde prensip edinerek Referans yada Reklam amaçlı olarak Müvekkiller ve de Müvekkillerin tarafımızdan takip edilen hukuki işlemleri ilgisiz kişilere kesinlikle açıklanmamaktadır.

Devamını Oku
Boşanma Davası Ankara

TERK SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASI

Terk sebebi ile açılacak olan boşanma davaları özel boşanma sebebi olan davalardandır. Bu özel boşanma davası Medeni Kanun gereği sıkı sıkıya şekil şartlarına bağlanmıştır. Bu sebeple boşanma gerekçe ve sebepleri belirlenirken dikkat edilmelidir. Açılmış olan boşanma davasında mahkemece kabul edilemeyecek bir gerekçe ve sebep gösterilmesi durumunda dava red olunacaktır.

Devamını Oku
Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Tarafların anlaşmalı boşanma davasını açabilmeleri için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Evlilik birliği 1 yıldan az sürmüş olan tarafların anlaşmalı boşanma davası açmaları mümkün olmayıp açıldığı takdirde mahkeme davanın reddine karar verecektir.

Devamını Oku
Kambiyo Senedi Alacaklısı

KAMBİYO SENEDİ ALACAKLISININ KENDİ İKAMETİNDE TAKİP TALEBİ

TAKİPTE YETKİYE İTİRAZ ( 6100 S.K. Yürürlüğe Girdiğinden İtibaren Tacirler ve Kamu Kurumları Arasında Yetki Sözleşmesi Düzenlenebileceği/Takip Tarihi İtibariyle HMK Yürürlüğe Girmiş Bulunduğundan Yeni Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı - Kambiyo Senedi Alacaklısının Kendi İkametgahında Takip Yapamayacağı)

Devamını Oku
Yabancı Mahkeme Kararlarının TÜRKİYE’de Tanınması Ve Tenfizi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFiZi

Yabacı ülkelerde yaşayan Türk Vatandaşları Yabancı Mahkemelerde boşanmalarına rağmen Türkiye’de nüfus kayıtlarında halen evli oldukları görülmektedir. Nüfus kaydında yer alan bu kayıt genellikle vatandaşlar...

Devamını Oku
6100 Sayılı Yas Yetki Sözleşmesi

6100 SAYILI YASA VE YETKİ SÖZLEŞMESİ

6100 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce özel kişi, tüzel kişi veya kamu kurumları ayrımı olmaksızın herkesin yetki sözleşmesi yapma yetkisi bulunmakta idi.

Devamını Oku
Ankara Arabulucu

ANKARA ARABULUCU

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Devamını Oku
Ankara Boşanma Avukatı

ANKARA BOŞANMA AVUKATI

Her davanın çok önemli bir hazırlık süreci vardır. Boşanacak kişilerin evlilik içinde yaşadığı olayların bir gözlemci gibi avukat tarafından dinlenmesi gerekir. Avukat, dinlediği olaylardan boşanmaya sebep teşkil edecek olguları seçerek dava hazırlığı yapar. Çünkü, hukuk sistemimize göre her boşanmanın mutlaka bir sebebi olmak zorundadır. Sebepsiz açılan her boşanma davası reddedilir.

Devamını Oku
Marka Ve Patent Avuktı

MARKA VE PATENT AVUKATI

Patent; fikri ve sınai haklarından, "sınai haklar" başlığı altında incelenen ve sahibine mutlak ve münhasır yetkiler veren bir tür mülkiyet hakkıdır. Patent kavramı, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 82'nci ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. Kanun'un 82'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre; "Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir".

Devamını Oku