İHBAR TAZMİNATI

İhbar tazminatına hak kazanmak için ilk şart, iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması gerekir. Belirli süreli sözleşmelerde ihbar süreleri söz konusu olmaz. Fesih beyanıyla iş sözleşmesini sona erdirmek için fesih beyanından sonra belli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu süreye fesih ihbar süresi denilmektedir. Fesih ihbar süreleri çalıştığı süreye göre değişmektedir. Yani bu süreler işçinin kıdemine göre değişmektedir.

Devamını oku

İTİRAZ

Rehine, kambiyo senedine, ilama bağlı olmayan para alacaklarını ve tahsil etmek için başvurulan yola genel haciz yolu denir. Bu yola başvurabilmek için alacağımızın olduğuna dair elimizde herhangi bir belge olmasına gerek yoktur. Ancak, borçlu itiraz ederse alacağımızın mevcut olduğunu ispat etmemiz gerekir. Borçlu hakkında başlatılan icra takibine, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra takibinin yapıldığı icra dairesine itirazda bulunmalıdır.

Devamını Oku

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

Alacaklının, itirazla duran takibi devam ettirebilmesi için borçlunun itirazını ortadan kaldırması gerekir. İtiraz ile duran takibi devam ettirebilmek için alacaklının gideceği yol, borçlunun neye itiraz ettiğine göre değişebilir. Takibi devam ettirebilmemiz için alacaklı, itirazın iptali davası açabileceği gibi itirazın kaldırılması yoluna da başvurabilir. İtirazın iptali davasının amacı itiraz ile duran icra takibini devam ettirmektir.

Devamını Oku
  • 1
  • 2