KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı, belli şartların gerçekleşmesi ve iş sözleşmesinin İş Kanunu’nun öngördüğü şekillerden biri ile sona ermesi durumunda işçiye ödenen bir tazminattır.

Devamını oku

YARGITAY KARARI 2014-1226

Rehine, kambiyo senedine, ilama bağlı olmayan para alacaklarını ve tahsil etmek için başvurulan yola genel haciz yolu denir. Bu yola başvurabilmek için alacağımızın olduğuna dair elimizde herhangi bir belge olmasına gerek yoktur. Ancak, borçlu itiraz ederse alacağımızın mevcut olduğunu ispat etmemiz gerekir. Borçlu hakkında başlatılan icra takibine, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra takibinin yapıldığı icra dairesine itirazda bulunmalıdır.

Devamını Oku

YARGITAY KARARI 2014-4788

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu vekili, çekin ibraz edilmesi üzerine bankaca çekteki imzanın keşideci şirket yetkilisine ait olmadığının çekin arkasına yazıldığını bu nedenle çekin kambiyo vasfını yitirdiğini, ayrıca çekin iptaline yönelik dava açtıklarını belirterek takibin durdurulmasına ve borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece çekin Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/- E. 2013/- K. sayılı kararı ile iptaline karar verildiği belirtilerek takibin iptaline karar verilmiştir.

Devamını Oku
  • 1
  • 2